Den nybildade gemenskapen FOTO-RINGEN  T-NABBEN har sammanställt ett förslag på vykortskollektion över Timmernabben. I samband med sommarens nu pågående fotoutställning i Korsvirkeshuset fick besökarna under Nabbedagen rösta på de 21 alternativen.

FOTO-RINGEN sänder ett stort tack till alla röstande och gratulerar vinnaren av presentkortet hos Nabbens Rökeri & Fisk

Korten går i tryck snarast och försäljningsställen meddelas på denna hemsida.
Mer info om FOTO-RINGEN lämnas av Erling Andreasson 0706283511
eller Claes Unge 070 644 45 82.