skrmavbild20150624kl-15-39-10

  • Valborg anordnas varje år kl. 19:00 vid strandkanten nedanför gamla EFS-gården.
  • Städdag anordnas varje under maj varje vår.
  • Nabbedagen Aktiviteter anordnas för hela familjen.
  • Strandbanken, ett gratis evenemang för hela familjen av Ålems Sparbank som hålls på hamnplan.
  • Årsmöte, föreningen är ett samlat språkrör mot kommunen, finns stor möjlighet att framföra sina synpunkter.
  • Julmarknad hålls slutet av november varje år vid Fagervik och Gabriel.