Dokument

2023

Protokoll Styrelsemöte 2023-10-03
Protokoll Styrelsemöte 2023-09-05
Protokoll Styrelsemöte 2023-05-30
Protokoll Styrelsemöte 2023-04-26
Protokoll Styrelsemöte 2023-03-22
Protokoll Styrelsemöte 2023-02-16

2022

Protokoll Styrelsemöte 2022-12-08
Protokoll Årsmöte 2022-10-25
Protokoll Styrelsemöte 2022-10-13
Protokoll Styrelsemöte 2022-09-29
Protokoll Styrelsemöte 2022-06-16
Protokoll Styrelsemöte 2022-05-24
Protokoll Styrelsemöte 2022-04-05
Protokoll Styrelsemöte 2022-03-03
Protokoll Styrelsemöte 2022-01-20

2021

Protokoll Styrelsemöte 2021-11-18
Protokoll Styrelsemöte 2021-10-14

2020

2019

Protokoll Styrelsemöte 2019-05-23
Protokoll Styrelsemöte 2019-01-29

2018

Protokoll Styrelsemöte 2018-03-20
Samhällsförening medlemsutskick 2018-03-25
Protokoll Styrelsemöte 2018-05-15

2017

Protokoll styrelsemöte 2017-02-02
Protokoll styrelsemöte 2017-03-07
Protokoll styrelsemöte 2017-04-06
Samhällsinformation blad i brevlådan 2017-04-06
Protokoll Styrelsemöte 2017-08-29

2016

Protokoll Styrelsemöte 2016-01-28
Protokoll styrelsemöte 2016-03-17
Protokoll styrelsemote 2016-05-17
Protokoll styrelsemöte 2016-06-14

2015

Program för Nabbedagen 2015
Protokoll Styrelsemöte 2015-01-29
Protokoll Styrelsemöte 2015-03-19
Protokoll Styrelsemöte 2015-04-14
Protokoll Styrelsemöte 2015-05-19
Protokoll Styrelsemöte 2015-06-02
Protokoll Styrelsemöte 2015-08-13
Protokoll Styrelsemöte 2015-10-13

2014

Protokoll Extra_Årsmöte 2014-02-27
Protokoll Styrelsemöte 2014-02-27
Protokoll Styrelsemöte 2014-04-10

2013

Budget 2013-2014
Dagordning 2013
Kallelse TSF 2013
Protokoll Årsmöte 2013-10-27
Protokoll Styrelsemöte 2013-11-24
Protokoll 8mars 2013
Styrelsemöte 2013-02-26
Styrelsemöte 2013-04-09
Styrelsemöte 2013-08-27
Styrelsemöte 2013-09-24
Resultat & Balansrapport
Verksamhetsberättelse 2012-2013

 

Verksamhetsplan förslag 2013-2014