dsc0112

Timmernabbens samhällsförening är en sammanslutning av ideella krafter som arbetar långsiktigt med att göra samhället attraktivt att leva och bo i både för boende och turister. Förutom vissa arrangemang under året arbetar man successivt med att driva viktiga och angelägna frågor mot kommunen.