2015-07-10-21-36-39

Samhällsinformation 2017-04-06

Du är varmt välkommen som medlem i Timmernabbens Samhällsförening. Föreningens syfte är att på bästa sätt tillvarata innevånarnas
intressen vad gäller miljö, service, gemenskap mm. Föreningen ska verka för att göra området attraktivt för innevånare och besökare.

Medlemspriset är 100:-/år för hushåll och 250:-/år för företag och organisationer. Du kan använda formuläret nedan för att göra din medlemsanmälan. Vi kommer att skicka ett inbetalningskort till dig när vi fått in din medlemsanmälan.

    Namn

    Adress

    Postnummer

    Ort

    E-postadress