Timmernabbens Samhällsförening
Samtliga nedan har 380 52 Timmernabben som postort

Ordförande
Catarina Lindström
Strandavägen 48
Tel. 072- 201 78 40
Vice ordförande
Håkan Sjöborg
Hässlevägen 5
Tel 0499-235 96
Kassör
RoseMarie Bergkvist
Övre vägen 31
Tel 070-694-43-19 alt 0499-233-80
Sekreterare
Lars-Bertil Nauclér
Strandavägen 134
Tel: 0499-237 46

 

Styrelseledamöter

Ove Nyblom
Varvsvägen 6
Tel 0499-237 23
Henrik Nilsson
Varvsvägen 30
Tel 070-970 00 32
Michael Dicksson
Briggen Carl Emils väg 3
Tel 072-371 37 03

 

Suppleanter

Lars Burmeister
Varvsvägen 24
Tel. 0499-230 237
Hans Kihlbaum
Strandavägen 86
Tel. 070-282 11 90

 

Valberedning

Reidun Ullström
Eva Aronsson
Erling Pettersson

 

Revisor

Bo Alerfeldt, Sven Johansson

 

Kontaktperson

Norra
Lars-Bertil Nauclér
Strandavägen 134
Tel: 0499-237 46
Norra/Centrala
Reidun Ullström
Strandavägen 86
Tel. 0499-232 09
Centrala/Södra
Rustan Svensson
Varvsvägen 7
Tel. 0499-231 93
 Södra
Joakim Gren
Varvsvägen 60
Tel. 0499-234 99

 

Timmernabbens IF
Stranda TK
Joakim Green
Varvsvägen
070-535 24 35

 

Timmernabbens Båtsällskap
Lars Wibing
Varvsvägen 52
070-249 92 82