Timmernabbens Samhällsförening
Samtliga nedan har 380 52 Timmernabben som postort

Ordförande
Vakant
Tel. XXX-XX XX XX
Vice ordförande
Vakant
Tel. XXX-XX XX XX
Kassör
RoseMarie Bergkvist
Tel 070-694-43-19
Sekreterare
Lars-Bertil Nauclér
Tel: 0499-237 46

 

Styrelseledamöter

Ove Nyblom
Tel 0499-237 23
Henrik Nilsson
Tel 070-970 00 32
Michael Dicksson
Tel 072-371 37 03
Thomas Bently
Tel 070-881 90 35

 

Suppleanter

Lars Burmeister
Tel. 0499-230 237
Linda Nilsson
Tel. 070-627 02 36

 

Valberedning

Reidun Ullström
Eva Aronsson
Erling Pettersson

 

Revisor

Sven Johansson Louise Ekblom (Revisorsuppleant)

 

Timmernabbens IF
Joakim Green
070-535 24 35

 

Timmernabbens Båtsällskap
Lars Wibing
070-249 92 82